Uvjeti korištenja

Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

Informacije o trgovačkom društvu

Travel FREE d.o.o.
Gornji Bukovac 88
HR-10000 Zagreb

Opći E-mail: info@travel-free.hr
Email vezan za webkupnju: webshop@travelfree.hr
Web: www.travelfree.hr
Facebook: https://www.facebook.com/travel-free.hrvatska
Instagram: travelfreehrvatska

Društvo je upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS 080881268
MB 04132866
OIB 75380757970

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa i mjesto rada: Gornji Bukovac 88, HR-10 000 Zagreb
Službeni e-pretinac: info@travel-free.hr

Član Uprave: Ante Roglić-Karlušić, direktor

Opće odredbe

Tvrtka Travel FREE d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.travelfree.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga te upravljanja sadržajem.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.travelfree.hr Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.travelfree.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Travel FREE d.o.o. te prihvaća da tvrtka Travel FREE d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Travel FREE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Travel FREE d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Travel FREE d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. Također naglašavamo: Zabranjena je prodaja alkoholnih i duhanskih proizvoda maloljetnim osobama.

Tvrtka Travel FREE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Travel FREE d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Travel FREE d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi sadržaji koji se nalaze na www.travelfree.hr Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke Travel FREE d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Travel FREE d.o.o. strogo je zabranjeno! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.travelfree.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Travel FREE d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Travel FREE d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Travel FREE d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Travel FREE d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www.travelfree.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www.travelfree.hr sključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Travel FREE d.o.o. ne jamči (i) za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove internetske stranice.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Travel FREE d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka Travel FREE d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Travel FREE d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Travel FREE d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Travel FREE d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Travel FREE d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Travel FREE d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Travel FREE d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Travel FREE d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Travel FREE d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Travel FREE d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Travel FREE je figurativno i verbalno registrirani žig tvrtke Travel FREE d.o.o. pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

www.travelfree.hr je registrirana domena tvrtke Travel FREE d.o.o.

Tvrtka Travel FREE d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Travel FREE d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Travel FREE d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.travelfree.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Travel FREE d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Travel FREE d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.travelfree.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.travelfree.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke Travel FREE d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s Travel FREE d.o.o., u nadležnosti suda u Zagrebu.

Krajnji korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac kada je između Krajnjeg korisnika i Travel FREE sklopljen Ugovor o kupoprodaji, dok će za primatelje Travel FREE promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice www.travelfree.hr

Uvjet za korištenje www.travelfree.hr Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga www.travelfree.hr Internet stranice.

www.travelfree.hr posebno poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.

www.travelfree.hr preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun www.travelfree.hr. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezik komunikacije na www.travelfree.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u eurima (EUR).

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Travel FREE d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja

Travel FREE d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon isteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, Travel FREE d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na www.travelfree.hr Internet stranici je opisan ovdje: link na - Postupak kupnje u web trgovini www.travelfree.hr.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.travelfree.hr Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Travel FREE-a.

Travel FREE d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Travel FREE dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s www.travelfree.hr Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Travel FREE d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada dobijete obavijest da je Vaša narudžba zaprimljena.

Specifičnosti vezane uz prehrambene proizvode:

Svi prehrambeni proizvodi u ponudi na Internet stranici www.travelfree.hr skladište se i dostavljaju sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se proizvod i kod kupca ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

Uz gore navedene uvjete jednostranog raskida ugovora koji se odnose na sve proizvode, dodatno se za prehrambene proizvode utvrđuju razlozi za opravdani prigovor i na povrat u slijedećim slučajevima:

- ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod kojem je već istekao rok trajanja
- ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod koji nije ispravan odnosno ne udovoljava propisima o zdravstvenoj ispravnosti
- ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod koji niste naručili

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi te priložite fotografiju prehrambenog proizvoda te nam pošaljete jasnu fotografiju LOT oznake sa proizvoda i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ datum).

Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan nastupa raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili poklon bon minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a kojega možete iskoristiti prilikom slijedeće kupnje, prema vašem izboru.

Prihvaćamo povrat oštećenih ili pogrešno isporučenih prehrambenih proizvoda o svom trošku ukoliko utvrdimo da je prigovor opravdan. Nećemo moći uvažiti prigovor ako ste vi utjecali na oštećenje, ispravnost ili bilo kakav drugi nedostatak prehrambenog proizvoda kojim niste zadovoljni. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda novim proizvodom u cijelosti snosi Travel FREE.

U kojim slučajevima nemate pravo na povrat/zamjenu proizvoda?

1. Prehrambenom proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja.

2. Otvoren, oštećen, korišten prehrambeni proizvod ili proizvod kojem je na drugi način umanjena vrijednost od strane kupca bez obzira na valjan rok trajanja i potrebnu ispravnost i zdravstvenu sukladnost.

Korištenje opisa i podataka o proizvodu:

Travel FREE poziva kupce da prije upotrebe prehrambenog proizvoda detaljno pročitaju podatke s deklaracije isporučenog proizvoda jer su podaci o prehrambenim proizvodima promjenjivi ovisno o seriji proizvoda, primjerice: sastav, količina sastojaka, kao i nutritivna vrijednost i alergeni.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača potrošač je ovlašten u svakom trenutku podnijeti pisani prigovor na način izvršenja usluge. Prigovor se može podnijeti:

- u poslovnici društva TRAVEL FREE d.o.o.,
- putem pošte na adresu društva TRAVEL FREE d.o.o., Gornji Bukovac 88, HR-10 000 Zagreb
- putem elektroničke pošte na email adresu prigovori@travelfree.hr.

TRAVEL FREE d.o.o. je dužno bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak podnesenog prigovora potrošača.

TRAVEL FREE d.o.o. je dužno u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na podneseni prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost podnesenog prigovora. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju se prigovor odnosi, u prigovoru molimo da navedete broj narudžbe, broj računa i slike vezane uz prigovor.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 02. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Ograničenje prodaje nekih proizvoda

Sukladno pozitivnim propisima neki proizvodi i usluge na Internet stranici www.travelfree.hr dostupni su samo određenoj kategoriji kupaca starosti iznad 18 godina i to su primjerice alkohol i duhanski proizvodi.

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol i duhanske proizvode osobama mlađim od 18 godina. Prilikom preuzimanja ovog proizvoda dostavljač će vas zatražiti valjanu osobnu ispravu radi dokazivanja ispunjavanja uvjeta starosti iznad 18 godina kao preduvjet isporuke ovog proizvoda. Bez dobrovoljnog dokazivanja starosti iznad 18 godina dostavljač nije obvezan isporučiti proizvod.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

www.travelfree.hr web trgovina obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici travelfree.hr web trgovine i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o konverziji za strane kupce

All payments will be effected in Croatian currency (KN). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca:

- Ime i prezime
- E-mail
- Telefon
- Adresa
- Mjesto
- Poštanski broj
- Država
- Vrsta kartice
- Broj kartice
- Vrijeme trajanja kartice
- CVV kod kartice

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Jamstvo i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Travel FREE d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate putem e-maila: webshop@travelfree.hr.

Travel FREE d.o.o.

Proizvod je dodan na listu želja
Proizvod dodan za usporedbu.