Jednostrani raskid ugovora

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Podnošenje prigovora

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača potrošač je ovlašten u svakom trenutku podnijeti pisani prigovor na način izvršenja usluge. Prigovor se može podnijeti:

  • u poslovnici društva TRAVEL FREE d.o.o.,
  • putem pošte na adresu društva TRAVEL FREE d.o.o., Zagreb, Gornji Bukovac 88,
  • putem elektroničke pošte na email adresu webshop@travelfree.hr

TRAVEL FREE d.o.o. je dužno bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak podnesenog prigovora potrošača.

TRAVEL FREE d.o.o. je dužno u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na podneseni prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost podnesenog prigovora.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju se prigovor odnosi, u prigovoru molimo da navedete broj narudžbe, broj računa i slike vezane uz prigovor.

Zabrana plaćanja unaprijed

Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd..

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 02. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora (obrazac ovdje).

Proizvod je dodan na listu želja
Proizvod dodan za usporedbu.